Ki van itt?

Oldalainkat 445 vendég és 0 tag böngészi

Galactus, vagyis eredeti nevén Galan, az egyik legöregebb és leghatalmasabb entitás az univerzumban, aki bár képes lenne túlélni egy galaxisméretű robbanást, fékezhetetlen étvágya és energiaéhsége miatt mégis talán ő a legkiszolgáltatottabb valamennyi létező dolog között. Galactus energiaszükségleteit csakis élő bolygók energiája töltheti fel, de az energiaelvonás ezekről a planétákról egyben a világok pusztulását is eredményezi. Galactus eónokkal ezelőtt rájött, hogy képtelen egymaga felderíteni az életben maradásához szükséges bolygókat, ezért létrehozta „hírnökeit”, akik a galaxisokat járták, hogy feltérképezzék a szóba jöhető bolygókat. A hírnökök voltak hivatottak előre jelezni a lakott bolygók számára Galactus eljövetelét, majd jelzést küldeni a pusztítónak. A bolygók lakosságának olykor csak perceik maradtak hátra az életből, hogy űrhajóik segítségével elhagyják otthonukat, de a legtöbb faj talán fel sem fogta igazából, hogy elérkezett a vég. Galactus hírnökei mind hihetetlen képességekkel rendelkező lények, akiknek mozgatórugói és története egyszerre tragikus és hősies. Nézzük tehát most őket sorban.

 

fallen_oneA Bukott (The Fallen One)
Valódi neve: ismeretlen
Faj: ismeretlen
Születési helye: ismeretlen
Első megjelenése: Thanos #11 (2004. augusztus)

Galactus legelső és meglehetősen kezdetleges hírnöke az a lény, akit egyszerűen csak a Bukottként ismerünk. A Bukott volt az első, akit Galactus kozmikus erővel ruházott fel, sőt egyes vélemények szerint a Bukottat maga Galactus teremtette a kozmikus erő által. A hírnök azonban túlságosan zabolázatlan és féktelen volt, annak ellenére is, hogy vakon követte Galactus parancsait. Galactus azonban úgy vélte, hogy teremtménye veszélyes lehet még rá nézve is, ezért bebörtönözte. Senki sem tudja pontosan, hogy a Bukott meddig sínylődhetett ura rabságában, de évezredekkel vagy talán évmilliókkal később megszökött, és Galactus ellen fordult. Galactus azonban ekkor már elég erős és hatalmas volt ahhoz, hogy ismét könnyedén elfogja és bebörtönözze. A Bukott újra és újra megszökött, majd Csillagúr fogta el, és a Kyln börtönkomplexumba zárta. Kyln ostromakor a Bukott is megszökött és újra Galactus ellen indult. Galactus egy mozdulattal elteleportálta őt, méghozzá Thanos karmaiba, aki egy csellel legyőzte az egykori hírnököt, majd arra kényszerítette, hogy őt szolgálja. A Bukott később megküzdött két isteni lénnyel, Tenebrusosszal és Égisszel, akik végeztek vele. Ám nem kizárt, hogy a Bukott valamiképpen túlélte az összetűzést...

 

silver_surferAz Ezüst Utazó (The Silver Surfer)
Valódi neve: Norrin Radd
Faj: zenn-lai
Születési helye: Tejút, Deneb-rendszer, Zenn-La bolygó
Első megjelenése: Fantastic Four #48 (1966. március)

Az Utazó talán a legismertebb Galactus hírnökei közül, és ő szolgálta a legtovább a bolygófalót. A Bukott megteremtése és kudarca évezredekre elvette Galactus kedvét attól, hogy újabb hírnököt állítson szolgálatába. Azonban amikor Galactus a Zenn-La nevű bolygó elemésztésére készült, egy zenn-lai férfi kiállt a tömegből, és felajánlotta önmagát hírnöknek, cserébe azért, hogy Galactus megkímélje szülőbolygóját. Galactus elfogadta az egyezséget, és Radd egész lényét átalakította a kozmikus erővel, de óvatosságból vigyázott arra, hogy kevesebb hatalommal lássa el új hírnökét, mint a Bukottat. Így lett Norrin Raddből az Ezüst Utazó, aki élettől lüktető bolygókat kutatott fel Galactusnak.

Az Ezüst Utazó hosszú ideig szolgálta hűséggel Galactust, miközben a bolygófaló lassan nemcsak Norrin testét, de elméjét is ellenőrzése alá vonta. Az Utazó minden gondolatával és érzésével egyetlen cél elérésén dolgozott, minél több bolygót találni urának. Azonban egy kis kék bolygóra érve az Utazó igazi énje, a nemes és önfeláldozó Norrin Radd végre újra felülkerekedett. A Földre érkezvén ugyanis találkozott Alicia Mastersszel, aki felébresztette benne mindazokat az érzéseket és emlékeket, amelyeket Galactus igyekezett elfojtani. Alicia hatására az Ezüst Utazó fellázadt Galactus ellen, és a Fantasztikus Négyeshez, valamint Uatuhoz csatlakozva elűzte a bolygófalót a Földről. A megtorlás azonban nem maradhatott el. Galactus úgy büntette meg lázadó hírnökét, hogy egy erőteret vont a Föld köré, amely meggátolta, hogy az Utazó elhagyhassa a bolygót. Az Utazó a Földön rekedt. Bár később Galactus felajánlotta neki, hogy megbocsátja bűnét és újra a szolgálatába állítja, de az Utazó megtagadta ezt, és Galactus új hírnök után nézett...

 

airwalkerGabriel, az Égjáró (The Air-Walker)
Valódi neve: Gabriel Lan
Faj: xandari
Születési helye: Androméda-galaxis, Tranta-rendszer, Xandar bolygó
Első megjelenése: Thor #306 (1981. április)

Galactus az egész univerzum valamennyi lényének elméjét végigvizsgálta, hogy megfelelő utódot találjon az Ezüst Utazó helyére. Így talált rá egy xandari felderítő űrhajó kapitányára, Gabriel Lanra, akit új hírnökének választott. Gabriel a Nova alakulat tagjaként tiszta erkölcsű és bátor harcos volt, és esze ágában sem volt elfogadni a bolygófaló ajánlatát, hiszen azzal önmagát tette volna rabszolgává, nem is beszélve a sok millió ártatlan életről, akiket ezzel veszélybe sodort volna. Galactus ekkor, hogy jobb belátásra bírja Lant, átnyújtott neki egy morzsányit a kozmikus erőből, amely elég volt ahhoz, hogy Gabrielt az Égjáróvá változtassa.

Gabriel Lan erkölcsösségének is megvolt tehát az ára, méghozzá a hatalom és az erő, amelyhez csak Galactus által juthatott hozzá. A nagyobb hatalom sokakat megrészegít, és ez alól még az olyan becsületes harcos sem lehetett kivétel, mint Gabriel Lan. Az Égjáró éveken át szolgálta Galactust, sőt sikerült olyasvalamit is elérnie, amit elődei egyikének sem: a bolygófaló a bizalmába fogadta, sőt barátjaként tekintett rá. Kettejük barátsága olyan erős volt, hogy az Égjáró feláldozta magát Galactusért, amikor megtámadta őket egy csatahajókból álló űrflotta, amelyet Lan egykori bajtársa, Pyreus Kril irányított. Gabriel odaveszett a csatában, Galactus azonban nem bírta elviselni barátja halálát (de sokkal inkább felülkerekedett rajta az éhség), és ezért Gabriel személyiségét egy robot replikánsba töltötte át. Lan érzései és tudata súlyosan sérültek az áttöltés során, és az új Égjáró nem volt más, mint egy szenvedély és érzelem nélküli, üres és jéghideg burok.

Galactus számára haszontalan volt az új Égjáró, de egy feladattal azért megbízta. Az Égjárónak fel kellett keresnie a Földön az Ezüst Utazót, és felkérnie, hogy újból legyen Galactus első hírnöke. Az Utazó természetesen visszautasította az ajánlatot, a robot azonban nem fogadott el nemleges választ, és rátámadt. A replikánst az Utazó és az F4 közös erővel gyűrték le. A harc során a robot súlyos sérüléseket szenvedett, Galactus pedig hátrahagyta. A robot roncsai a legnagyobb titokban aztán a zseniális tudósként és mérnökként is ismert szuperbűnözőhöz, Pléhsuszterhez kerültek.

 

firelordA Tűz Ura (Firelord)
Valódi neve: Pyreus Kril
Faj: xandari
Születési helye: Androméda-galaxis, Tranta-rendszer, Xandar bolygó
Első megjelenése: Thor #225 (1974. július)

Pyreus Kril a Útnyitó nevű xandari űrhajó első tisztjeként szolgált, amikor a hajó parancsnokát és egyben Pyreus legjobb barátját, Gabriel Lant, egy teleportálósugár elragadta a fedélzetről a legénység szeme láttára. Kril csak évek múlva tudta meg, mi történt barátjával, hogy Lant Galactus rabolta el, aki az Ezüst Utazó hűtlensége után új hírnököt keresett magának: így vált Lanból az Égjáró nevű pusztító hírnök. Kril felkutatta Galactust, és eltökélte, hogy elpusztítja a bolygófalót azért, amit barátjával tett. Galactus bevetette az Égjárót Pyreus ellen, aki nagy küzdelemben elpusztította a hírnököt, akiben Lan tudatának és személyiségének szikrája sem maradt már. Galactus később elfogta Pyreust, és átváltoztatta őt, így keletkezett a Tűz Ura, Galactus kegyetlen új hírnöke. A Tűz Ura Thor segítségével nyerte vissza a szabadságát. Hónapokkal később Pléhsuszter aktiválta a felújított Égjáró replikánst, és arra programozta be a robotot, hogy végezzen az Ezüst Utazóval. A robot az Utazó helyett azonban Thorba futott bele, aki a harc során tönkretette a replikáns önjavító áramköreit. Miután a Tűz Ura hírét vette, hogy egykori barátja másolata, és lényének őrzője szabadon kószál, megkereste és összecsapott vele. A Tűz Ura a harc során végérvényesen elpusztította a robotot, annak reményében, hogy Lan lelke így végre békére lelhet. A maradványokat egy a xandari világhoz közel eső aszteroidán helyezte örök nyugalomra.

 

destroyerA Pusztító (The Destroyer)
Valódi neve: nincs
Faj: asgardi harci páncél
Születési helye: Asgard
Első megjelenése: Fantastic Four #49 (1966. április)

Thor felajánlott egy meglehetősen érdekes cserét Pyreus Kril szabadságáért. Amennyiben Galactus lemond a Tűz Uráról, Thor átadja neki a legfélelmetesebb asgardi fegyvert, az uru fémből kovácsolt Pusztítót. A Pusztító egy misztikus páncélzat, amelyet Odin önmagának készíttetett az Égiek elleni harcához. A páncél ugyanabból a fémből készült, mint Thor legendás pörölye, és Odin varázslata erősítette. A páncél magába olvasztotta Asgard legnagyobb harcosainak erejét, így rendelkezett Odin és Thor képességeivel is. A páncél maga önálló életre kelt, és egy tudattalan fegyverré vált, ám Galactusnak pont kapóra jött. Mikor azonban Loki később ellopta tőle a Pusztítót, nem indult a keresésére, inkább hagyta a mágikus páncélt, és egy új hírnököt választott.

 

terraxTerrax, a Szelídítő (Terrax the Tamer)
Valódi neve: Tyros, a Rettentő
Faj: birj
Születési helye: Lanlak-rendszer, Birj bolygó
Első megjelenése: Fantastic Four #211 (1979. október)

Tyros egy városállam, Lanlak zsarnoki uralkodója volt, birodalma a Brij világ Marman nevű gázóriásán jött létre, 800 fényévnyi távolságra a Földtől. Tyros, bár az alattvalóival kegyetlenül bánt, hazáját feltétel nélkül szerette, de még ettől is jobban szerette a hatalmat, az erőszakot és az erőt. Egy nap aztán az ő világát is elérte Galactus, aki új hírnököt keresett magának. Mikor a Fantasztikus Négyes Galactus segítségét kérte a Szfinx legyőzéséhez, Galactus csak úgy egyezett bele a dologba, ha az F4 elhozza neki Brij világából, Tyrost. A Fantasztikusok teljesítették Galactus kérését, és Lanlakra utazva megtörték Tyros hatalmát és felszabadították népét. Mikor Tyrost végre elévezették, Galactus nem tétlenkedett tovább és felajánlotta a lélektelen zsarnoknak, hogy legyen az új hírnöke. Tyros megrészegülve a korlátlan hatalom lehetőségétől gondolkodás nélkül beleegyezett, Galactus pedig a kozmikus erők segítségével átváltoztatta őt Terraxszá, a Szelídítővé.

Galactus követeként Terrax sokkal több világot fedezett fel a bolygófalónak, mint a korábbi hírnökök összesen. Terraxot teljesen áthatotta a felfedezés és a hódítás izgalma, és irgalom nélkül döntött romba világokat. Ahogy Galactus remélte, végre talált egy olyan hírnököt, akit nem fordított ellene a lelkiismerete, és örömmel végezte a dolgát. Galactus korábbi hírnökei kezdetben mind hűségesek voltak urukhoz, Terrax már kezdettől fogva sem. Bár teljesítette minden parancsát, félt is Galactus hatalmától, így őt nem a tisztelet, hanem a rettegés tartotta Galactus mellett. Mint ahogy a Földön is a zsarnokok csak a náluk hatalmasabbaktól félnek.

Terrax egyszer elpusztított egy olyan világot, amely Galactus bőséges táplálékául szolgált volna, és rettegve annak haragjától, egy fekete lyukba vetette magát. Galactus, a földi mutáns, Káprázat különleges képességét felhasználva kiszabadította Terraxot a mélyűrből és megbocsátott neki. De Terraxot lázadó természete arra késztette, hogy megint kijátssza urát. Terrax a Földre utazott, és Galactus nevében iszonyatos pusztításba kezdett. A Fantasztikus Négyes kevés sikerrel szállt vele szembe, és közben Galactus is megérkezett. Galactus ekkor jött rá, hogy hírnöke mennyire labilis, és elzárta annak kozmikus erejét, minek következtében letaszította Terraxot a New York-i Világkereskedelmi központ legtetejéről. Terrax csontjai ízzé-porrá törtek, és hónapokon át feküdt kómás állapotban egy kórházban. Victor von Doom, a Fantasztikusok ádáz ellensége felfedezte az öntudatlan Terraxot, robotjai segítségével elrabolta a kórházból és Latvériába vitte. Hat hétnyi kezelés után Terrax magához tért. Bár kozmikus ereje nagyjából visszatért, Terrax nem emlékezett kilétére, sem pedig arra, hogy Galactus hírnöke lenne. Csak korábbi énje, Tyros emlékei maradtak meg benne. Fátum doktor arra használta fel Terraxot, hogy csapást mérjen a gyűlölt F4-re. Tyros felvett egyet a Fátum által készített energiatároló ruhák közül, és New Yorkba indult a Fantasztikusok ellen. Tyrosnak fogalma sem volt arról, hogy Fátum ruhája nélkül a kontrollálatlan kozmikus energiák elemésztenék testét.

Tyros összecsapott az F4-gyel, de óráról órára egyre gyengébb lett. Tyros legyőzte a Fantasztikusokat, és aztán Fátum ellen fordult. A nagyobb katasztrófa bekövetkezése előtt megjelent az Ezüst Utazó és megmentette az F4-et. Tyros és az Ezüst Utazó leírhatatlan csatát vívott egymással, amelyből az Utazó került ki győztesen.

 

novaNova
Valódi neve: Frankie Raye
Faj: ember
Születési helye: Tejút, Sol-rendszer, Föld bolygó
Első megjelenése: Fantastic Four #164 (1975. november)

Frankie Raye New Yorkban született. Még kisgyermek volt, amikor édesapja elhagyta a családját. Anyja később férjhez ment egy Thomas Raye nevet használó férfihoz, aki bár szerelő volt, szívesen foglalatoskodott kis laboratóriumában. Frankie-t anyja halála után mostohaapja nevelte, és a gyermek más családi elfoglaltság híján a laborban segédkezett nevelőapjának. Mikor Thomas először hallott a Fáklya nevet használó Johnny Stormról, a Fantasztikus Négyes egyik tagjáról, a férfin düh lett úrrá. Thomas valójában Phineas T. Horton volt, az a feltaláló, aki megalkotta azt az androidot, aki Fáklya néven a második világháború egyik amerikai hőse volt. A kormány később felfüggesztette a kutatásait és egy raktárba helyezte a hatástalanított androidot és Horton berendezéseit. Raye nevelőapjával tartott, mikor az felkereste a raktárépületet. Miközben pár palack vegyszert vitt, véletlenül megbotlott és a palackokból kiömlő vegyszerek lángba borították.

Raye nemcsak túlélte a balesetet, hanem még a Fáklyához hasonló, láng alapú képességekre is szert tett. Horton, hogy megóvja a lányt attól a társadalmi kirekesztettségtől, amin az első Fáklya is keresztülment, hipnotizálta és elfeledtette vele a történteket. Emellett poszthipnotikus szuggesztió segítségével pirofóbiássá is változtatta. Létrehozott egy átlátszó öltözéket is a lány számára, mely elfojtotta annak tűz feletti erejét. A hipnózis hatására Frankie nem is tudta, hogy viseli a különleges öltözéket. A történtek után Horton, hogy megvédje, magára hagyta a 14 éves lányt, de minden hónapban küldött neki egy csekket.

A következő néhány évben Raye viszonylag normális életet élt, befejezte a középiskolát és a főiskolát, és tolmácsként helyezkedett el. A tűzzel szembeni rettegése ellenére vonzódni kezdett Johnny Stormhoz, akivel hamarosan közeli ismeretséget alakítottak ki. A Fáklya végül felfedezte a lány átlátszó védőruháját, amiről persze Frankie a hipnózis hatása miatt semmit sem tudott. A Fantasztikus Négyes vezetője, Reed végül megoldotta a ruha rendeltetésének rejtélyét és feloldotta a lányt a hipnózis alól. Mr. Fantasztikus megengedte a lánynak, hogy csatlakozzon a Fantasztikus Négyeshez. Frankie hamar megtanulta Stormnál is pontosabban használni képességeit, bár alacsonyabb hatásfokkal.

A fiatal nő újonnan szerzett szabadságát egy váratlan esemény, Galactus érkezése szakította meg. Bár a bolygófaló korábban esküt tett, hogy nem bántja a Földet, de olyannyira legyengült, hogy nem volt más választása. A Fantasztikus Négyes szembeszállt vele és Terrax nevű akkori hírnökével.

Raye, akinek nem engedték meg, hogy részt vegyen a harcban, váratlanul felbukkant és önként jelentkezett, hogy Galactus új hírnöke legyen. Ennek fejében azt kérte, hogy kímélje meg a Földet, ahogyan azt az Ezüst Utazó bolygójával, a Zenn-Lával is tette. Reed nem adta a beleegyezését, hiszen ő a lakott világokra is gondolt, ám a lánynak nem voltak ilyen erkölcsi aggályai, s az egyezség létrejött. Raye megkapta Galactustól a kozmikus erőt, és a lány immár Nova néven született újjá. Nova rögtön elhagyta a bolygót, a Fáklya pedig kétségbeesve követte a légkör felső határáig, ahol a lány örökre eltűnt a szeme elől ,ő pedig visszazuhant. Galactus pár búcsúszó után követte új hírnökét.

Nova első világa, amit az éhező Galactusnak talált, egy lakott világ, a Skrull birodalom trónbolygója, a Tarnax IV volt. Nova könnyűszerrel felszámolta az ellene vezényelt flottát, hogy Galactus a bolygón csillapíthassa éhségét. Bár Nova megmagyarázhatatlan vonzódást érzett Galactus iránt (saját maga ezt szerelemként fogalmazta meg), őt is elérte ugyanaz az apátia, mint az Ezüst Utazót. Az Utazó ekkor magával vitte és megmutatott neki egy világot. Megkérdezte Novát, választaná-e azt a gazdájának. Mikor Nova igent mondott, az Utazó elárulta, hogy a bolygó a lány szülőplanétája, a Föld, aminek megmentéséért ő valaha a bolygófaló szolgálatába állt.

Nova összeomlott, ami haszontalanná tette őt Galactus számára, így a lány az Ezüst Utazó társa lett. Több más korábbi hírnökkel együtt megpróbálták távol tartani Galactus új hírnökét, Morgot a lakott világoktól, ám egy harc során Morg végzett Novával. Büntetésként Galactus megfosztotta Morgot kozmikus erejétől, így ellenségei könnyedén legyőzték. Az Ezüst Utazó Novát egy csillagba „temette”.

 

morgMorg, a Hóhér (Morg the Herald Ordeal)
Valódi neve: Morg
Faj: ismeretlen
Születési helye: ismeretlen
Első megjelenése: Silver Surfer Vol 3 #69 (1992. augusztus)

Miután Nova elhagyta őt, Galactus újfent hírnök nélkül maradt. Galactus a múltbéli hibákból okulva olyan hírnököt keresett, aki erős, könyörtelen, de ugyanakkor végletekig hű hozzá, és egyetlen szavának is engedelmeskedik. Mikor Galactus egy névtelen, aprócska bolygót térképezett fel, rálelt egy vérszomjas hóhérra, aki Morgnak nevezte magát. Morg nemcsak, hogy elfogadta Galactus felkérését, de saját kezűleg segédkezett neki szülőbolygója elpusztításában. Morg a korábbi hírnökökhöz hasonlóan megkapta Galactustól a kozmikus erőt, de miután ivott és megfürdött az Élet Kútjában, ő lett Galactus leghatalmasabb és legerősebb hírnöke.

Morg nem habozott, egymás után derítette fel a lakott és élettel teli világok koordinátáit mesterének. Ezt azonban a korábbi hírnökök nem nézhették tétlenül. Nem is igazán azt kifogásolták, hogy Morg bolygókat kutat fel Galactusnak, hanem azt, hogy azok a bolygók egytől egyig lakottak voltak. Az Ezüst Utazó, a Tűz Ura és Nova rájöttek, hogyha nem fékezik meg Morgot, annak sok-sok milliárdnyi lény eshet áldozatául. Egyesített hatalmukkal feltámasztották az Égjáró replikánst, és immár négyen támadták meg Morgot. Mikor már úgy tűnt, legyőzték, Morg új erőre kapott, és elfogta Novát, és eltörte a lány gerincét, majd összezúzta őt.

Galactus kiűzte Morgot a kegyeiből Nova halála miatt, és elfogadta az Égjáró és a Tűz Urának ajánlatát, miszerint mindketten a szolgálatába állnak ismét, és olyan világokat keresnek, amelyek csillapítják éhségét, de ezzel nem kerül veszélybe egyetlen ártatlan élet sem. Ez volt az első alkalom, hogy Galactusnak nem egy, hanem rögtön két hírnöke is szolgált egyazon időben. A Tűz Ura ezt az időt arra használta ki, hogy a feltámasztott androidban életre hívja egykori barátja, Gabriel Lan emlékeit.

Bár a Tűz Ura és az Égjáró is kiválóan szolgálták őt, Galactus titokban visszahívta Morgot és újra a szolgálatába állította. Azonban a még gyenge Morgot elrabolta Galactus ősi ellensége, a Zsarnok (Tyrant). Morg megszökött, és célba vette a Tűz Urát és az Égjárót, akiket az utolsó pillanatban érkező Ezüst Utazó mentett meg. Kihasználva a helyzetet megjelent a Zsarnok, és csapást mért a Végső Semlegesítővel (Ultimate Nullifier) Morgra és Galactusra. Morg belehalt a támadásba.

 

red_shiftVörös Utazó (Red Shift)
Valódi neve: ismeretlen
Faj: ismeretlen
Születési helye: ismeretlen
Első megjelenése: Galactus: The Devourer 1. (1999.)

Galactus túlélte a Zsarnok orvtámadását úgy, hogy egy másik dimenzióba menekült. Innen később egy alternatív valóságból származó bűnöző (Hipervihar) segítségével jutott vissza a saját dimenziójába. Galactus ekkor már olyan éhes volt, hogy az éhség kínjai jóformán az őrületbe kergették. Nem válogatott a lehetséges jelöltek között, gyorsan kiválasztotta a Vörös Utazót, akinek múltjáról ezért szinte semmit sem lehet tudni.

A Vörös Utazó a Földet választotta, ám az Ezüst Utazó útját állta, valamint közölte vele, hogy a bolygó egy egyezség értelmében a védett planéták listáján szerepel. A Vörös Utazót ez nem hatotta meg, és a két kozmikus lény összecsapott. A Vörös Utazó egy portált nyitott egy fekete lyukba, és azt remélte, a harc hevében beletaszíthatja az Ezüst Utazót. Azonban elszámította magát, és mindketten a fekete lyukba zuhantak. A harcot még ekkor sem hagyták abba, és az Ezüst Utazónak sikerült Galactus új hírnökét megfosztania két kardjától, amelyekkel átjárót nyithatott. A Vörös Utazó a fekete lyuk csapdájában rekedt, az Ezüst Utazó azonban sikeresen megszökött onnan.

 

Csillagpor (Stardust)
Valódi neve: Lambda-Zéró
Faj: anyagtalan
Születési helye: ismeretlen
Első megjelenése: Stormbreaker: The Saga of Beta Ray Bill #1 (2005. március)

Galactus, mint már annyiszor, újra hírnök nélkül maradt. Kiválasztott egy rendkívül titokzatos anyagtalant, Csillagport, majd kozmikus hatalommal ruházta fel. Csillagpor eredetéről semmit sem tudunk, csak azt, hogy már hírnökké válása előtt is rendkívül nagy hatalmú lény lehetett. Csillagpor Galactus legfanatikusabb hírnöke, és urát istenként tiszteli. Fanatizmusa olyan nagy méreteket ölt, hogy egy hét leforgása alatt egész naprendszereket irtott ki, és még olyan világok lakóit is lemészárolta, amely világ egyébként nem is felelt volna meg Galactus igényeinek. Csillagpor éppen a korbiniták fajára vadászott, amikor szembekerült e nép első számú védelmezőjével, Beta Ray Billel. Harcuk során Csillagpor egy interdimenzionális átjárót nyitott, hogy abba taszítsa ellenfelét, ám a hely, ahová a kapu vezetett, a kozmikus pokol, Asteroth dimenziója volt. A dimenzióból félelmetes lények igyekezett áttörni a világba, ezért Csillagpor és Bill kényszerű szövetséget kötöttek a démonok megállítására.

Eközben a hírnöke visszatértét hiába váró Galactus életre keltette Beta Ray Bill elődjét, Alfa Ray Billt, és a két harcos után küldte. Alfa akkor érkezett amikor Asteroth igyekezett átfurakodni a dimenzióátjárón. Csillagpor egy fekete lyukat vágott az űrbe, és abba lökte bele Alfa és Beta segítségével Asteroth-t. A három harcos Asteroth-szal együtt a fekete lyuk fogságába került, de Csillagpor hamarosan megszökött és visszatért gazdájához.

Hogy tetszett a leírás? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.84 (61 szavazat)

Atom feed | HálóZsák képregények | 2003 óta