Ki van itt?

Oldalainkat 1032 vendég és 3 tag böngészi

 • Chamade
 • Cobbretti
 • iskander

galactusValódi neve: Galan Ashta

Foglalkozása: Bolygófaló, az Univerzális erőegyensúly mérlegének nyelve. Az Élet és a Halál, a két örök entitás között foglal helyet, ő az Élő Bíróság, a kozmikus ítész egyik arcának megtestesítője: az Egyenlőség maga.

Személyazonossága: Galactus személyét mindenki ismeri és rettegi univerzum-szerte, ám eredetével és valódi kilétével csak maroknyian vannak tisztában

Állampolgársága: Taa polgára

Egyéb álnevei: Világok Pusztítója (Ravager of Planets), a Bolygófaló (Devourer of Worlds), a Hatalmas Pusztító (The Great Destroyer)

Születési helye: Galan a Taa bolygón született, Galactus az úgynevezett Kozmikus Tojásban

Testmagassága: változó, 3 és 20 méter között

Testsúlya: 200 kg és 20 tonna között

Szeme színe: barna

Haja színe: kopasz

Családi állapota: nőtlen

Ismert hozzátartozói: Galan (apja – ez voltaképpen ő maga, de Galactus létrejöttével Galan megszűnt létezni, és úgy tartják, inkább fogható fel Galan Galactus apjaként, mint új megtestesüléseként), Galacta (lánya)

Csoporthoz tartozása: nem tagja semmilyen csoportnak, de sokszor a Galactus hírnökeit egyfajta csapatként sorolják be, amelynek ő a vezetője értelemszerűen

Működési területe: változó, de legtöbbször űrhajóján, a Taa II-n volt látható

Erejének nagysága:Ereje teljében Galactus mintegy 100 tonna megmozgatására képes, de különleges képességei segítségével fizikai erejét szinte hihetetlen nagyságúra tudja növelni. Ennek ellenére a harcban szívesebben használja az energiát, mint fizikai erejét.

Első megjelenése: Fantastic Four #48 (1966. március),

Eredete: Super Villain Classics #1 (1983)


Története:
Galactus a jelenlegi világegyetem előtt létezett univerzum pusztulásának egyetlen túlélője. Neve eredetileg Galan, és a humanoidok lakta édeni Taa bolygón született, ahol az akkori világ legfejlettebb civilizációja élt. Azonban ez az univerzum hanyatlásának végső stádiumába érkezett. Születése a kaotikus ködből és sűrű ősanyagból álló „kozmikus tojásban” bekövetkezett Ősrobbanás eredménye volt: a robbanás szétvetette az ősanyagot, amelynek jelentős része csillagokká és bolygókká állt össze.

Az így létrejött univerzum több milliárd éven át tágult, majd megkezdődött az újabb évmilliárdokig tartó összehúzódási folyamat. Minden anyag egy központ felé zuhant, ahol egy új „kozmikus tojássá” állt össze. Taa népe az egyik legutolsó volt a még létező civilizációk között. A világegyetem pusztulása halálos mértékű sugárzást idézett elő, amely a környező bolygókon kipusztította az életet. Galant, aki űrkutató volt, kiküldték a kozmoszba, hogy találjon módot Taa megmentésére, ám az expedíció nem járt sikerrel.

Ezt követően a sugárzás elpusztította a bolygó egész lakosságát, mindössze néhányan maradtak életben. Mivel tudta, hogy pusztulásuk elkerülhetetlen, Galan azt javasolta a megmaradottaknak, hogy haljanak dicső halált: repüljenek bele egyenesen a kozmikus tojás közepébe. Miközben az űrhajó úti céljához közeledett, a sugárzás valamennyi utast elpusztította Galan kivételével, aki meglepődve tapasztalta, hogy testét új energia járja át.

A haldokló univerzum lelke megvédte Galant és hajóját a tojás belsejében pusztító hatalmas gravitációs viharoktól és hőtől (feltételezhető, hogy ez a „Lélek” a jelenlegi világegyetem életerőit adó Öröklét előző inkarnációja volt). A Lélek kapcsolatba lépett Galannal és elmondta neki, hogy mindketten meghalnak, de újjászületnek, és Galan átalakul a világpusztító Galactusszá. Ezt követően a tojás magába szívta Galant. Sosem tudjuk meg, mennyi idő telt el az előző világegyetem halála és a jelenlegi születése között – tekintve, hogy az idő fogalma az előző világegyetem után megszűnt létezni -, de végül megtörtént a második Ősrobbanás, amely létrehozta a mostani univerzumot.

Újjászületett az Öröklét és a Halál, a két örök létező, és a lényt, aki azelőtt Galan volt, újjáteremtett hajójával együtt szintén kivetette az űrbe a robbanás (az egy időpillanatban történt születés miatt nevezi Galactus testvéreinek az Öröklétet és a Halált). A fejlődő Galactus évezredeken át sodródott hajójával az űrben, miközben az új univerzumban lassanként kialakult az élet, köztük az a faj, amelyből később az Univerzum Atyjai lettek. Galactus hajóját történetesen észrevette az egyik szemlélő (a szemlélők népe ősi civilizáció, amelynek az a feladata, hogy figyelemmel kísérje az univerzum eseményeit).

Ez a szemlélő (a Földre felügyelő Uatu egyik társa) leszállította a hajót bolygójára, és tanulmányozni kezdte. Vizsgálódásai során rájött, hagy a hajó belsejében fejlődő lény egyre növekvő hatalmát és erejét arra használja majd, hogy energiaéhségét bolygók elpusztításával és energiájuk magába szívásával csillapítsa. Felismerve a veszélyt, amelyet Galactus jelent a kozmosz számára, a szemlélő először úgy döntött, hogy megsemmisíti, mielőtt a lény teljes ereje birtokába jut, végül mégis tartotta magát a szemlélők fogadalmához, amely szerint nem avatkoznak bele a világ eseményeinek menetébe, és útjára engedte a hajót.

A fiatal Galactus rájött, hogyan használja hatalmas erejét, és készített magának egy páncélöltönyt, hogy képességeit könnyebben irányíthassa. Ezután hajóját egyfajta inkubációs kamrává alakította, amelyben évszázadokat töltött el, míg jelenlegi formája kifejlődött. Az inkubátor-űrhajó végül orbitális pályára állt a lakott Archeopia bolygó körül. Az archeopiaiak nem bántották a hajót, ám néhány évvel később űrmartalócok armadája közelítette meg a világukat. A kalózok fegyvernek hitték Galactus hajóját és megtámadták.

Galactus fejlődése az inkubátorban véget ért, felébredt, megsemmisítette a rablóbandát, majd energiaéhségében magába szívta Archeopia bioszférájának energiáját. A planétán minden élet kipusztult, csak a túlélők egy kis csoportja tudott elmenekülni (az archeopiai faj maradékát az élő Ego bolygó pusztította el végérvényesen). Az elkövetkező ezer év alatt Galactus óriási űrbázist épített magának, egy világhajót, amelynek a Taa II nevet adta. A bázis építése az Archeopia-rendszer teljes megsemmisülését eredményezte.

Galactus olyan bolygókat kutatott fel, amelyek rendelkeztek azokkal a - részben ismeretlen - energiákkal, amelyeket életben maradása érdekében magába szívott. Az első néhány ezer évben Galactus csak olyan planétákat pusztított el - néhány évszázadonként egyet -, amelyeken nem talált értelmes létformát; ez alól egyedül Archeopia volt kivétel. Azonban az idő múlásával csökkent az „étkezések” között eltelt idő, és Galactus kényszerhelyzetbe került: ha nem talál a létfenntartásához szükséges energiával rendelkező bolygót, lakott világokat is el kell pusztítania. Nehezen ugyan, de visszaszorította magában a korábbi önmagához hasonló értelmes lények iránt érzett rokonszenvét: úgy gondolta, hogy magasabb rendű lény lévén joga van elvenni mások életét, hogy a sajátját fenntarthassa. Ezen kívül meg volt győződve arról, hogy létezésének értelme egy egyelőre ismeretlen akarat tervének végrehajtása, ami teljes mértékben jóváteszi majd az általa okozott pusztítást.

Egy későbbi időpontban Galactus a lakott Zenn-La elpusztítására készült, ám Norrin Radd, a bolygó egyik lakója egyezséget ajánlott neki: Zenn-La megkímélése fejében Galactus hírnöke lesz, és segít a megfelelő energiával rendelkező lakatlan bolygók felkutatásában. Galactus elfogadta az ajánlatot, és átváltoztatta Norrin Raddot az Ezüst Utazóvá. Így történt, hogy később egy napon Galactus elszánta magát az energiában gazdag Föld elpusztítására.

Az Utazó ekkor fellázadt ellene, ráadásul Reed Richards, a Fantasztikus Négyes vezetője is keresztülhúzta Galactus számításait: megfenyegette, hogy beveti ellene a Végső Semlegesítő elnevezésű, földönkívüli eredetű fegyvert, amely még Galactussal is képes végezni. Galactus kénytelen volt megígérni, hogy békén hagyja a Földet, ám az Ezüst Utazót megbüntette: olyan energiapajzsot vont a bolygó köré, amely lehetetlenné tette az Utazó számára, hogy elhagyja a Földet. Richardsnak tett ígéretét egyszer szegte meg, amikor a tudós kérésére visszatért a Földre, hogy megküzdjön a Szphinxszel, ám a csatát követően Richardsnak egy csel segítségével sikerült felújítania Galactus ígéretét. Eközben azonban számos lakott bolygót fosztott meg az életadó energiától, hogy éhségét csillapítsa.

Pusztító hadjáratának az idők során híre ment, és Galactust az ismert univerzum valamennyi űrjáró civilizációja a legfőbb veszélyként tartotta számon. A planétapusztítónak új hírnökökre is sikerült szert tennie. Amikor éhségétől hajtva, akkori hírnöke cselének köszönhetően ismét megpróbálta bekebelezni a Földet, Galactus már olyan régen nem „evett”, hogy energiájának utolsó tartalékait fogyasztatta, így a Föld harci szövetségbe tömörült szuperhőseinek sikerült győzelmet aratniuk felette. Galactus az energiahiány miatt már haldoklott, mikor Reed Richards megmentette az életét.

A hálás Galactus barátságot esküdött Richardsnak, és ismét megfogadta, hogy többé nem támadja meg a Földet. Fogadalmát hosszú ideig be is tartotta. E földi látogatása idején fogadta szolgálatába legújabb hírnökét, Novát. Galactus folytatta planétapusztító hadjáratát, megsemmisítette a Skrull Birodalom vezérbolygóját, káoszba taszítva ezáltal az egész birodalmat.

Galactus ezután lett az Univerzum Vénjeinek (Elders of the Universe) első számú célpontja. A Vének hite szerint Galactus halálával oly mértékben felborítanák az univerzális erőviszonyokat a jó és a rossz között, hogy ezzel újraindíthatnák a kozmoszt egy újabb Ősrobbanással. A Vének ezzel azt akarták elérni, hogy haldokló fajuk is újjászülethessen, és egy alternatív realitásban sikerült is végrehajtaniuk tervüket. A Vének Galacti néven új fajként jelentek meg, akik veleszületett kozmikus erővel rendelkeztek, ezáltal fajuk a leghatalmasabb társadalom lett.

A 616-os Univerzumban eközben Nova váratlanul fellázadt Galactus ellen, aki új hírnök után nézett, és a földönkívüli Morgra esett a választása. Morg a tökéletes hírnök volt: könyörtelen, félelmet nem ismerő, és végletekig hűséges urához. Hogy bizonyítson előtte, megölte Novát, és elindult, hogy Galactus korábbi hírnökeit is levadássza, amiért ura ellen fordultak. Morgot a korábbi hírnökök egyesült erővel legyőzték, és Galactus újra hírnök nélkül maradt.

A világpusztító éhe elképzelhetetlen méreteket öltött. Válogatás nélkül pusztította az útjába kerülő bolygókat, akár lakott akár lakatlan világokról is volt szó. De ő maga is tudta, hogy ez esztelenség, ezért új hírnökének Red Shiftet, avagy a Vörös Utazót jelölte ki. Galactus eztán esküjét megszegve a Föld ellen indult, ahol a legnagyobb hősök álltak az útjába. Red Shiftet az Ezüst Utazó győzte le. A Siár Birodalom eközben hírét vette Galactus és a Föld csatájának, és egy titkos fegyverrel igyekeztek a helyszínre. Természetesen nem azért törték magukat, hogy a Földet mentsék, hanem anyabolygójuk elpusztítása miatt akartak revansot venni a bolygófalón.

A földi hősök a végkimerülésig harcoltak Galactus ellen, amikor befutottak a siárok és számos más felfegyverzett idegen faj űrhajója, akik tűz alá vették Galactust. A siárok azonban kudarcot vallottak, és csak az Ezüst Utazó volt képes megállítani egykori urát. Galactus ellen fordította annak saját energiaelnyelő berendezését, amely ahelyett, hogy táplálta volna őt, elszívta az erejét és legyengítette. Galactus teste elpusztult, ám lényének esszenciája energiaként tovább létezik várva arra, hogy új alakot ölthessen vagy visszakapja a régit.

Különleges képességei:
Galactus akkora kozmikus erővel rendelkezik, amekkorát az emberi lények elképzelni sem tudnak. A benne feszülő energiát számtalan célra képes felhasználni. Leghétköznapibb képességei közé tartozik a molekulaszerkezet átalakítása, az anyagkonverzió, az energia gyilkos sugárként való kilövése, az anyag áthelyezése a térben, sőt az időben is, valamint áthatolhatatlan energiamezők és erőterek gerjesztése. Még hírnökei is - akiknek átadta örökké megújuló energiájának egy részét - az emberi értelem számára felfoghatatlan mértékben képesek manipulálni bármilyen anyagot vagy energiát.

Galactus ismeretlen eredetű földönkívüli fémből készült páncélruhát visel, amely megkönnyíti számára, hogy a belsejében kavargó energiákat kordában tartsa és irányítsa. Ha levenné a páncélt, a hatalmát adó óriási kozmikus energia elszabadulna, és az sem kizárt, hogy szupernóvává változtatná a planétapusztítót.

Galactusnak olyan, ismeretlen természetű energiára van szüksége élete fenntartásához, amelyet csak meghatározott típusú bolygókban talál meg. Ezeken a planétákon nem feltétlenül szükséges az élet jelenléte, de rendelkezniük kell annak feltételeivel. Habár maga is képes kivonni és felszívni a szükséges energiát, Galactus erre a célra egy bonyolult gépezetet használ. Ez a berendezés nemcsak hatékonyabban végzi el a munkát, mint készítője, de alkalmazásával Galactus meg is takarítja a folyamat lebonyolításához szükséges energiát.

Egyes bolygókon Galactus látogatása után is megmaradnak az életfeltételek, másokon minden élet elpusztul, és csak a kopár felszín marad. A legtöbb esetben azonban maga a bolygó is megsemmisül, és a helyén csupán csillagközi por marad. Mikor Galactus jelenlegi formájában újjászületett, egy közepes méretű, Föld-szerű bolygó energiája több mint egy földi évszázadnak megfelelő időtartamra biztosította számára a szükséges energiát. Jelenleg azonban, nem tudni miért, ugyanez az energiamennyiség hozzávetőleg csak egy hónapra elegendő.

Galactus szervezete a magába szívott energiát teljes egészében az életfunkciók fenntartására fordítja, anyagcsere-folyamatok nincsenek. Galactus telepata, az általa ismert civilizációkhoz tartozó valamennyi lény gondolataiban olvas, függetlenül az adott lény agyának eltérő szerkezetétől, vagy fejlettségi fokától.

Amikor különösen szenved az életadó energia hiányától, Galactus testmagassága akár 3.5-4 méterre is csökkenhet. Noha Galactus általában emberi formában jelenik meg, a különböző értelmes lények olyannak látják őt, mint saját magukat, így az emberek embernek, míg például a skrullok skrullnak. Galactusnak Galanként valóban humanoid külseje volt.

Fegyverzete:
Galactus gyakran használja Megtorló nevű robotját - amely óriási, emberfeletti erővel rendelkezik - olyan ellenfelek ellen, akiknek ereje nem vetekedhet az övével. Galactus ugyan képes a csillagközi utazásra mindenféle segédeszköz nélkül is, azonban, hogy megtakarítsa az ehhez szükséges energiát, utazásait saját tervesésű űrhajóján bonyolítja le.

Ismert hírnökei:

 • Ezüst Utazó
 • A Bukott

 • Gabriel, az Égjáró

 • A Tűz Ura

 • Pusztító

 • Terrax

 • Nova

 • Morg

 • Vörös Utazó

 • Csillagpor

Hogy tetszett a leírás? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.84 (68 szavazat)

Atom feed | HálóZsák képregények | 2003 óta